اخرین اخبار و مدارک از بیگانگان فرازمینی و عجایب شگفت انگیز گوشه و کنار دنیا
تاریخ : یک شنبه 10 / 9 / 1391
نویسنده : مهدی نیکخواه

کتاب پیشگویی های نوستر آداموس

خلاصه پیشگویی های او درباره ایران

 

رهبری رستاحیز جهانی بی شک از ایران خواهد بود
 
پیش از ظهور منجی در ایران حکومت اسلامی برقرار شده است و از این کشور انتقلابی جهانی تدوین و تدارک دیده می شود و همان گونه که نستراداموس نیز به طور صریح پیشگویی کرده بوده رهبری رستاخیز جهانی بی شک از ایران خواهد بود:
 
شب هنگام در آسمان تیره
 
مشعلی رو به خاموشی دیده خواهد شد
 
در مرکز شهر رن، جنگ و خشکسالی روی خواهد داد
 
کمک متحدین اروپائی خیلی دیر خواهد رسید
 
پرشیا (ایران) یورش خواهد آورد
 
و ماگدونیا را به محاصره خود در خواهد آورد.


ایران و جنگ جهانی سوم
 
در این سانتوری ایران را یکی از دو قطب جنگ جهانی سوم معرفی می کند که در آن زمان منجی ظهور خواهد کرد:
 
رهبر پاریس
 
اسپانیای بزرگ را، اشغال خواهد کرد
 
کشتی های بزرگ جنگی
 
در برابر محمدی ها
 
که از پارتیا(ایران) و مدیا (سرزمین شام) برخاسته اند خواهند ایستاد
 
آن ابر مرد، سیکلاد(اروپا) را فتح خواهد کرد
 
و آنگاه انتظاری بس طولانی
 
در بنادر یونان و ترکیه حکم فرما خواهد شد.


حمله ایران به اسرائیل
 
در میدان های نبرد در ماد(ایران) و عربستان و ارمنستان
 
دو سپاه بزرگ سه بار گرد هم می آیند
 
و در نزدیکی سواحل روز ارس
 
خانواده سلیمان بزرگ از هم پاشیده می شود.


ایران علیه فرانسه
 
نوستراداموس ایران را از جمله عوامل دخیل در بروز و وقوع جنگ جهانی سوم به شما می آورد.
 
شب در آسمان
 
مشعلی رو به خاموشی
 
دیده خواهد شد
 
در مرکز رن
 
جنگ و خشکسالی روی خواهد داد
 
کمک خیلی دیر می رسد
 
پرشیا (ایران) حمله خواهد کرد
 
و ماگدونیا را به محاصره در خواهد آورد
 
شب هنگام در آسمان تیره
 
مشعلی رو به خاموشی دیده خواهد شد
 
در مرکز شهر رن، جنگ و خشکسالی روی خواهد داد
 
کمک متحدین اروپائی خیلی دیر خواهد رسید
 
پرشیا (ایران) یورش خواهد آورد
 
و ماگدونیا را به محاصره خود در خواهد آورد.
 
تو ای فرانسه!
 
اگر
 
از آب های لیگوریا گذر کنی
 
خود را در میانه دریا و جزایر
 
در محاسره خواهی یافت
 
پیروان محمد در برابر تو خواهند ایستاد
 
و همچنین تو ای دریای آدریاتیک!
 
استخوان خران و اسبان را
 
خواهی جوید!
 
شاهزاده ی لیبایی (که نماینده حکومت نیرا (ایران) است
 
در غرب به قدرت خواهد رسید
 
یک فرانسوی از اعراب به شدت مکدر خواهد شد
 
ادبا و فاضلان، خود را با اوضاع جدید وفق خواهند داد
 
زبان عربی بر فرانسوی پیشی خواهد گرفت


حمله ایران به اروپا
 
در اینجا سخن از حمله ایران به کشور های شمال است
 
مردم خاورمیانه
 
بسیار زودتر از این رویداد عظیم
 
زیر تاثیر نور ماه قرار می گیرند و همین امر
 
موجب می شود که گروه بی شماری از آنان
 
بعد از سال هزار و هفتصد
 
به خارج فرستاده شوند
 
تا مردمان شمالی را
 
تماماً به بندگی و یوغ خود در آورند.


رهبر وحشت آفرین جدید
 
این سانتوری بیان می کند که رهبری از ایران ظهور می کند که کشورهای اروپایی توام مقابله با او را ندارد.
 
رهبر از اسکاتلند با شش آلمانی برجسته
 
مردانی از دریانوردان شرقی آنها را دستگیر می کنند
 
و آنها را از جبل الطارق و اسپانیا عبور می دهند
 
و در ایران به نزد رهبر وحشت آفرین تازه می آیند.


حمله ایران به فرانسه و اتحاد ایتالیا با ایران
 
فرانسه، محکوم خواهد شد
 
که، از سوی پنج کشور هم پیمان خود نادیده گرفته می شود
 
ونس و الجزایر،
 
به وسیله ی اهالی پرشیا
 
به حرکت در خواهند آمد
 
لیون، سویل و بارسلون
 
شکست خواهند خورد
 
آنها به خاطر ونیزی ها
 
نمی توانند از آنجا با شتاب بگزرند.


فتنه در ایران
 
در این سانتوری که تفسیر آن بسیار مشکل است سخن از مردی آورده می شود که ایران را بر اساس هدف و مقصد خود به حرکت در می آورد.
 
باران، خشکسالی و جنگ
 
در پرشیا (ایران)
 
متوقف نخواهد شد!
 
فردی پرقدرت، از زیادی اعتماد به خود
 
موجب خیانت و جنگ خواهد شد
 
فرانسه بارها میانجی گری می کند
 
ولی به جایی نخواهد رسید
 
پیمانی پنهاد و در خفا
 
برای نابودی یک نفر
 
بسته خواهد شد!


محاصره بیزانس توسط ایرانیان
 
در این سانتوری نوستراداموس بیان می کند که ایران همراه منجی آخرزمان خواهند بود و آغازگر جنگهای بزرگ خواهند بود:
 
شاهزاده عرب قیام خواهد کرد، مریخ، خورشید، ناهید و شیر
 
و حکومت کلیسا
 
در دریا از پای در خواهند آمد
 
در پرشیا (ایران) نزدیک به یک میلیون مرد جنگی مصر و بیزانس را به محاصره در خواهند آورد،
 
شیطان به راستی، با چشمان برهنه دیده خواهد شد.


دجال در اصفهان
 
در این دو روایت، دجال را یک ایرانی از اهالی اصفهان معرفی می کند که یهودیان اصفهان به پیروی از او اقدام می کنند:
 
از پیامبر گرامی اسلام روایت شده که:
 
دجال را هفتاد هزار نفر از یهودی های اصفهان که رداهای مدور پوشیده اند پیروی و متابعت می کنند.
 
همچنین از ابن عباس چنین نفل شده که:
 
همانا دجال از یهودیه اصفهان خروج خواهد کرد و به سمت کوفه می آید، سپس جماعتی از مدینه و جماعتی از طور و جماعتی از یمن و جماعتی از قزوین به او ملحق خواهند شد.


حمله اتمی ایران و کشتار اعراب
 
دو رهبر بزرگ در ایران قیام خواهد کرد که یکی خراسانی تبار است و رهبری سیاسی را بر عهده خواهد گرفت و دیگری فردی به نام شعیب بن صالح است که رهبری نظامی لشکریان را بر عهده خواهد داشت، این دو ایرانی که علاوه بر روایات تشیع و تسنن مورد تایید هستند بوسیله ی نستراداموس نیز پیشگویی شده اند.
 
آن بزرگ مرد،
 
با سلاح ها و آتش درخشان (بمب اتمی)
 
در نزدیکی دریای سیاه
 
از پرشیا (ایران) برای تسخیر ترابوزان
 
خواهد آمد
 
فاروس و میتیلن به لرزه در خواهند آمد
 
خورشید، دریای آدریاتیک را که مملو از اجساد جنگ جویان
 
عرب تبار است
 
روشن و درخشان خواهد کرد.


جنگ در کشورهای عربی
 
در این شعرواره بیان شده است که قبل از ظهور منجی جنگ تمامی کشور های عربی را فرا خواهد گرفت.
 
در این هنگام
 
جنگ تمام کشورهای عربی را فراخواهد گرفت
 
و بین مردم بر سر تصاحب قدرت و حکومت اختلاف شدیدی بروز خواهد کرد.
 
در این دوران آنچنان اختلاف و تشنج در جامعه بالا خواهد گرفت
 
که مردم در عقاید خود دچار تردید و دو دلی خواهند شد
 
حالات روحی آنها کاملا دگرگون می شود.
 
در این شرایط مردم تمام روز آرزوی مرگ خواهند کرد
 
در پس از آن ظهور منجی نزدیک است


آشوب در عربستان
طبق روایات اسلامی که از امام صادق نقل شده است، عبدالله
که هم اکنون پادشاه عربستان است، آخرین پادشاه عربستان خواهد بود و او به دست مخالفان خود کشته خواهد شد.
آنگاه که عبدالله
بمیرد، مردم عربستان در انتخاب جانشین او به توافق نخواهند رسید و بین سران و قبایل و گروه های مختلف بر سر کسب قدرت اختلافات عمیقی به وجود خواهد آمد و این اختلافات به خواست خداوند تا ظهور منجی ادامه خواهد داشت.


انقلاب ایران
 
در این سانتوری از دو اقلاب بزرگ در جهان سخن آورده که یکی از آن دو انقلاب ایران است
 
دو انقلاب بزرگ
 
از برج زحل
 
در جهان رخ خواهد داد
 
که حکومت های جهان را
 
دگرگون خواهد کرد
 
اما
 
آن سواران تیزرو که به هر سوی عالم
 
راه خواهند یافت
 
سرانجام به خانه باز خواهند گشت.


جنگ ایران و عراق
 
این سانتوری به وضوح، حمله صدام حسین به ایران و حامیان عربی و غربی او را توضیح می دهد، قانون کلیسا همان آمریکا است که بر اثر حملات مکرر ایران به کشتی های نفتی و جنگی آمریکا و کشور های عربی تسلیم شد.
 
فرمانده عرب، مریخ، خورشید، ناهید و برج اسد
 
قانون کلیسا از راه دریا تسلیم می شود
 
به سوی ایران، نزدیک به یک میلیون سرباز
 
بیزانس و مصر، یک اژدهای راستین حمله می برد.


نقش روحانیون در ایران
 
این سانتوری نقش روحانیون را در انقلاب ایران بیان می کند.
 
از روی نافرمانی پادشاه که در حال ناتوانی به سر می برد
 
او ه به ارتش خود می بالد، دچار زحمت می شود
 
پدر نیروی فرزندش را بررسی می کند
 
در این هنگام رهبران روحانی در فارس همان می کنند مه در گذشته کرده اند.


انقلاب ایران و امام خمینی
 
این سانتوری به وضوح انقلاب ایران، تبعید امام خمینی به فرانسه و سپس پیروزی انقلاب ایران را بیان نموده است.
 
شورش، گرسنگی و جنگ بی پایان در فارس
 
جنبشی بزرگ که شاه را رسوا می کند
 
پایان آن در فرانسه آغاز می شود
و از سوی یک کاهن است که در جای دوری نشسته است.|
امتیاز مطلب : 30
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
موضوعات مرتبط: عجایب شگفت انگیز , ,
برچسب‌ها: نوستر اداموس , پایان جهان ,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 27 صفحه بعد

آخرین مطالب

/