مشاهده اشیاء پرنده ناشناس در طول تاریخ
اخرین اخبار و مدارک از بیگانگان فرازمینی و عجایب شگفت انگیز گوشه و کنار دنیا
تاریخ : دو شنبه 6 / 3 / 1391
نویسنده : مهدی نیکخواه

 

170 سال قبل از ميلاد : ناوگاني تماشايی از کشتی هاي پرنده در آسمان لانوپيوم مشاهده گرديدند.
99 سال قبل از ميلاد : هنگامی که ليويوس تروسو مشغول خواندن اعلاميه جنگ در ابتداي شروع جنگ ايتاليا بود صداي عظيمی از اسمان شنيده شد و کره اي از اتش در اسمان شمالي در قلمرو اسپولتوم ظاهر می شود که رنگ طلايي دارد. سپس به نظر مي رسد که بزرگ تر شده و از زمين به سمت آسمان مي رود. درخشندگي اش طوري است که خورشيد را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. پس از آن به سمت مشرق رفته و ناپديد می شود.
42 سال قبل از ميلاد : از روم گزارش مي رسد که چيزي شبيه به يک نوع سلاح با صدايی عظيم از زمين بر مي خيزد و به اسمان ميرود! (ايا نوعي موشک رويت شده بود يا نوعی سفينه؟)
70 ميلادي : در 21 ماه May اين سال يک شبح شيطانی در ابعادی باور نکردنی قبل از غروب آفتاب در آسمان ظاهر گشت. نيروهای نظامی شهرها را محاصره کردند و سلاح هايشان را به سمت ّسمان نشانه رفتند.
80 ميلادي : هنگامي که امپراتور روم اگريکولا در سفر اسکاتلند بود در شبی زمستاني شعله هاي عجيبی در آسمان بر فراز جنگل کالدون مشاهده مي کند. تمام آسمان روشن شده بود و زمانی که هوا صاف بود يک کشتی آسمانی هر شب با سرعتی زياد در آسمان پرواز می کرد!
98 ميلادي :هنگام غروب آفتاب در آسمان رم صفحه ای درخشنده ظاهر گشت و سپس به سمت مشرق رفت!
398 ميلادي :چيزي شبيه به کره ای سوزان که شمشيری از ان خارج شده بود بر فراز اسمان شهر بيزانس مشاهده شد. به نظر مي رسيد که اين جسم پرنده از بالاترين نقطه آسمان زمين را لمس می کرد. چيزی که تا کنون ديده نشده.
776 ميلادي : افرادی که در بيرون کليسا ايستاده بودند دو صفحه درخشان بزرگ قرمز رنگ را بر فراز کليسا مشاهده کردند که در حال مانور بودند. بسياري از مردم با ديدن آنها وحشت زده شدند و از قلعه فرار کردند!
810 ميلادي : سنت گريگوری به نقل از الکويين منشی و مورخ شارل مگنه و مولف کتاب ويتا کارولی در قسمت سی و يکم کتابش اظهار داشته که در سال 810 هنگامی که از شهر اخن المان دور می شده يک شیء گرد و بزرگ درخشان را در اسمان مشاهده کرده که از سمت شرق به غرب پرواز مي کرده است. اين شیء آنقدر بزرگ بوده که اسبهاي سلطنتی رم کرده و باعث زمين خوردن و زخمي شدن شارل مگنه می شوند!
1235 ميلادي : ژنرال يوريتسوم ژاپنی در روز 24 سپتامبر اين سال در کمپ نظامی خود بود که واقعه ای عجيب روی داد. در هنگام شب و صبح روز بعد نورهايی در آسمان مشاهده مي گردند که مانورهايی را در آسمان انجام مي دادند. ژنرال از طالع بينانی که همراه او بودند علت ان واقعه را جويا می شود و آن ستاره شناسان دانشمند با خونسردی باشخ ميدهند که اين وقايع طبيعی هستند و وزش باد هنگام سحرگاهان باعث می شود ستارگان در آسمان به رقص درآيند!!
1239 ميلادي : 24 جولاي – انگلستان قبل از دميده شدن ستارگان يک شیء درخشان در آسمان ظاهر شد و به نظر مي رسيد که می تواند بروی هر دو سمت خود پرواز کند. اين جسم بزرگ ابتدا از جنوب به سمت بالا پرواز کرد و فورا با گردشی سريع به سمت شمال پرواز مي کند. ان جسم طوري پرواز مي کرد که به نظر مي رسيد با هر سرعتی که بخواهد می تواند پرواز کند. بدين ترتيب به اعماق آسمان پرواز نمود!
1254 ميلادي : در نميه شب هشتم ماه يک شب پر ستاره ناگهان يک کشتی عظيم در آسمان ظاهر گشت. اين کشتی مجلل با نورهاي رنگی بود. راهبان سنت البان براي مدتی طولانی اين کشتي را مشاهده کردند اما آن جسم از نظر ناپديد شد!
1290 ميلادي : در بايلند يورک شاير شمالي در انگلستان هنگامی که راهب بزرگ و ديگر راهبان مشغول خوردن غذا بودند يک شیء مسطح و دايره ای شکل نقره ای رنگ و درخشان بر فراز کليسا به پرواز درآمد و باعث وحشت راهبان گرديد!
1332 ميلادي : در ساعات اوليه شب در اگزبريچ انگلستان ستونی نورانی در آسمان مشاهده شد. اين شیء از آسمان جنوب برخاست وبا حرکتی آرام به سمت شمال رفت. در جلوی اين شیء عجيب دوکی شکل نوري قرمز رنگ به سمت جلو ساطع می شد. سپس آن جسم سرعت گرفت و در اعماق آسمان ناپديد گشت!
1492 ميلادي : ساعت 10 شب 11 اکتبر کريستوف کلمب و همسفرش پدرو گوتيرز هنگامی که بر عرشه کشتي سانتا ماريا ايستاده بودند شیء درخشانی را در دوردست مشاهده کردند. اين شیء در تمام طول شب چندين بار مشاهده شد و مرتبا بالا و پايين مي رفت. کريستف کلمب قبل از اينکه به خشکي برسد به مدت چهار ساعت شاهد پرواز آن شیء بود. به نظر او اين نشانه رسيدن آنها به خشکی بود!
1528 ميلادي : مردم شهر سيژ در اوتريخت هلند با ديدن يک صليب زرد رنگ و پرنده وحشت زده شدند. چرا که آنها تصور مي کردند دشمن به شهر حمله کرده است.
1554 ميلادي : در ساعات 6 تا 8 صبح 10 مارس در فرانسه در اطراف ماه يک نقطه نوراني ديده شد که از خود نورهايی پخش مي کرد و صدايی گوشخراش داشت و مانند نوک يک پيکان به نظر مي رسيد که از يک پهلوي خود به پهلوي ديگر می چرخيد!
1643 ميلادي :11 مارس اين سال وقايع نگاری به نام جان ايولين درانگلستان گزارش مي دهد که : من نبايد فراموش کنم که چه چيز مارا در شب قبل بی نهايت و حيرت زده کرد. جسمی نوراني مانند ابر و به شکل يک شمشير که نوک آن سمت شمال بود در آسمان مشاهده شد. اين شیء مانند ماه آرام بود و بقيه آسمان نيز صاف و آرام بود. اين جسم ساعت 11 شب تا 1 بامداد در آسمان ديده شد و در نهايت به سمت جنوب انگلستان پرواز نمود!
1700 ميلادي : از تمدن سرخپوستان آمريکا گزارش مي رسد که موجودات انسان گونه درخشانی وجود داشته اند که سرخپوستان را با يک لوله مخصوص!(سلاح اشعه ای) فلج می کردند. و نيز در تاريخ اين سرخپوستان آمده است که برخی از زنان سرخپوست با گروهی از اين مردان ستاره ای ازدواج کرده اند!
1742 ميلادي : يکی از اعضای انجمن سلطنتی انگلستان می نويسد : در 16 دسامبر اين سال من از منطقه جيمز پارک عبور می کردم که ناگهان نوری از پشت درختان و خانه ها از سمت غرب و جنوب به آسمان برخاست که مانند يک موشک بزرگ به نظر می رسيد. وقتي که آن شیء تا 20 درجه از ديد من اوج گرفت به حالت افقي در آمده و به سمت شمال و شرق به پرواز کرد. آن شیء بسيار نزديک به نظر می رسيد و حرکتش آرام بود. من حدود نيم مايل آنرا با چشمانم تعقيب کردم. يک شعله در قسمت عقب آن نمايان بود. انتهای آن مانند رديفی از ميله های آهنين به نظر می رسيد. و در يک نقطه از آن شیء سيلندر مانند دنباله هاي نور ساطع می شد. به طوری که نيمی از طول آن کاملا شفاف به نظر می رسيد. سر آن شیء به اندازه 3 درجه نسبت به قطر آن و دم آن نيز به اندازه سه درجه نسبت به طول تخمين زده می شد.
1790 ميلادي : از فرانسه چنين گزارش شده که در خلال تابستان يک بازرس پليس به نام ليابوف شاهد بود که يک کره نورانی بزرگ بر فراز فارملند در حال پرواز است. اين کره نورانی سپس فرود آمد و مردی از آن خارج شد که به زبانی نا مفهوم سخن می گفت. بعد از اين حادثه آن کره ناگهان منفجر شد و آن مرد نيز ناپديد گرديد! اين واقعه توسط بسياری از مردم ان زمان رويت شده و به خوبی نيز ثبت گرديده است.
1870 ميلادي : اين واقعه از دفترچه ثبت يک کشتی و از قول کاپيتان ان اف.دبليو.بنر نقل گرديده است :
ملوانان کشتی يک شیء خيره کننده شبيه يک ابر را در آسمان می بينند. آن شیء شبيه به يک ابر مدور بوده که يک نيم دايره در درون آن به چهارقسمت تقسيم شده بود. محور مرکزي آن به بيرون زده بود و دوباره به عقب برگشته بود. اين شیء از نقطه ای با زاويه 20 درجه نسبت به افق تا زاويه 80 درجه رفت. سپس در ناحيه شمال شرقی مستقر گرديد و گاهي در نواحی جنوب و جنوب شرقی نيز مشاهده می گرديد. آن شیء در مقابل باد به حالت مورب قرار گرفت و برای مدت نيم ساعت به اين شکل مشاهده شد و در آخر ناپديد گرديد!


|
امتیاز مطلب : 23
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
موضوعات مرتبط: یوفوها و بیگانگان , ,
برچسب‌ها: مشاهده اشیاء پرنده ناشناس در طول تاریخ , مشاهده فرازمینی ها ,
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
آخرین مطالب

/