جمعه 27 / 9 / 1392برچسب:, :: 13:16 ::  نويسنده : مهدی نیکخواه

<style type="text/css">#fake-like-rapper{display: inline-block;margin:0;padding:0;}#fake-like-rapper div{float:left;margin:0;padding:0;}#like-fake div.connect_widget_button_count_including, td.connect_widget_simple_including{margin:0;padding:0;}#like-fake td, td.label{font-size: 11px;text-align: left;margin:0;padding:0;}#like-fake{font-size: 11px;font-family:"lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;color:#333;line-height:1.28;text-align: left;direction: ltr;margin-top: 1px !important; margin-left: -2px!important;position: relative;float:left;}#like-fake .uiGrid{border: 0;border-collapse: collapse;border-spacing: 0;}#like-fake .connect_widget_button_count_count{background: white;border: 1px solid #D1D1D1;float: left;font-weight: normal;height: 14px;margin-left: 1px;min-width: 17px;padding: 1px 2px 1px 2px;text-align: center;line-height: 14px;white-space: nowrap;}#like-fake .connect_widget_button_count_nub s, #like-fake .connect_widget_button_count_nub i{border: solid transparent;border-right-color: #D7D7D7;top: 1px;display: block;position: relative;border-width: 4px 5px 4px 0;}#like-fake .connect_widget_button_count_nub i{left: 2px;top: -7px;border-right-color: white;}#like-fake .connect_widget_button_count_nub {float: left; position: relative; height: 0; width: 5px; top: -5px; left: 2px; }</style><div id="fake-like-rapper"><div class="fb-like" data-href="http://    www.facebook.com/iran.swags" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="48" data-show-faces="false" data-font="arial" style="width: 48px; height: 20px; overflow: hidden;"></div><div id="like-fake"><div class="connect_widget_button_count_including"><table class="uiGrid" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div class="thumbs_up hidden_elem"></div></td><td><div class="undo hidden_elem"></div></td></tr><tr><td><div class="connect_widget_button_count_nub"><s></s><i></i></div></td><td><div class="connect_widget_button_count_count">1850</div></td></tr></tbody></table></div></div></div>مشاهده و تعقیب بشقاب پرنده در تهران سال 1355
نقاشی های قدیمی که حاکی از دیدن UFO ها دارند. واضح‌ترین تصویری که تاکنون از سحابی حلقه دیده‌اید شی نورانی مشکوک این بار در قزوین و خراسان کشف سکه های باستانی در سطح مریخ پایان دوران ظلمت: سنت مَلکی و نوستراداموس، آخرین پاپ ، فرارسیدن قیامت
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقایق خاموش و آدرس aliens.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان