اخرین اخبار و مدارک از بیگانگان فرازمینی و عجایب شگفت انگیز گوشه و کنار دنیا
تاریخ : دو شنبه 6 / 3 / 1391
نویسنده : مهدی نیکخواه

 

” به فرودگاه خوش آمدید “
نقشهای  بزرگی در صحرا برای پروازهای خارجی به طور خط خطی شده رسم گردیده اند
به موجب آن آنها باید از هوا دیده می شده اند و به صورت طولی ، می شد آنها را تشخیص داد.
در روایات باستانی مصر گزارش شده است که ” ست” الهه مصری در مقامی بوده که

می توانسته  ارتفاع کوه هارا کاهش دهد…  
 طبق اساطیر مصری،او همچنین یک خلبان خوبی بوده ،  درست مثل بسیاری از

 همکاران پروازی خودش سواربر کرجی خورشیدی خودش می شده ودرفضا جولان می داده است….
تصویر فوق منطقه Palpa در صحرای نازکا در پرو ، با کوه های صخره ای شکل آن که
هزاران سال قدمت دارند را نشان می دهد ، مکانی که همیشه توسط باستان شناسان و رسانه ها نادیده گرفته

شده است…

 فقط فلات نازکا هنوز هم به دلیل موضوع پشته های مصنوعی آن موردتوجه باستان شناسان است.
 
 

در ویرانه های زیر آب در نزدیکی جزیره ژاپنی Yonaguniچه تحقیقاتی انجام شده است؟

(یکی دیگر ازموضوعات باستانشناسی زیرآب . رجوع کنید به کتابهای هنکوک با ترجمه ارزشمند

دوست گرامی وپژوهشگرمان مان لژیون 1992.مترجم   )

سایت ایشان:  http://hancock.persianblog.ir/
 

 تصویر فوق ذراتی درحد نانو متراست که، در کوههای اورال در روسیه یافت شده است.!
قدمت آنها  براساس سن یابی کربن 14 به 100،000 سال قبل  میرسد…!

 

آیا معتقد نیستید تاریخ بشریت باید یک بار دیگر بازنویسی شود؟

آثار باستانی و سنگ آثار پراکنده در سراسر جهان را به دوره خاصی نمی شود طبقه بندی کرد،

 و لازم است دانش فنی از ساکنان آن زمان را مورد بررسی دقیق قرار داد.
ساختمان هایی شامل اهرام : مثل گیزا ، بعلبک ، پوما Puncu ، دیوارهای قلعه ای مثل:
Sachsaihuaman یا Teotihuacan در مکزیک شاهدی برهوشمندی وتوانایی

سازندگان آنان است.

 

“سنگ جنوبی” در بعلبک ( لبنان) با وزن 1300 تن!

“در برخی از روزها این غولها بر روی زمین بودند، و حتی بعد ،
پس از اینکه فرزندان خدایان با دختران ازدواج کردند ،
 این کودکان به دنیا آمدند. اینها قهرمانان اعصار وسده هایند…، معروفترین مردان  اند. “
(سفر پیدایش
Chap.6 عهد عتیق)

هیچ جرثقیلی نمی تواند این سنگ  غول پیکر را حرکت دهد!.

 شهر Baal در لبنان ( بعل به عنوان هلیوس خدای خورشید توسط یونانیان شناخته می شود) ، در اینجاهمه چیز اندازه ای بزرگتر از اندازه معمولی است …!

در بخش دورافتاده ای از “پانچو پوما” در امریکای جنوبی  سنگهای آندزیتی چیده شده

درکنار هم، مثل سیستمی  ساختمانی یا آپارتمانی امروزی به نظر می ایند …  

 باستان شناسان این  شهر را متعلق  به سرخپوستان “آیمرا” می دانند.
اما هیچ نوشته /کتیبه ویا فلزی برای تولید عناصر ومصالح اولیه برای این ساختمان دقیق وجود ندارد!.
فقط  افسانه ها هستند که می گویند که چگونه ساخت این شهر به خدایان نسبت داده شده است!

 

هرم خورشید در Teotihuacan ( جایگاه خدایان).

هیچ کس نمی داند که چه کسی این مجتمع را ساخته است.!

 افسانه ها می گویند که خدایان برای بحث در مورد آفرینش انسان به اینجا آمدند …
  بعدها حتی آزتکها ساختمان هرم را خالی یافتند ودر روایت های  خود آورده اند  

که خدایان در زمانهای بسیار کهن دراین مکان زندگی می کرده اند….

 

 

اهرام جیزه
یکی از شگفتی های جهان ، اهرام جیزه هستند، به عنوان مثالی ویژه از تاریخ آگاهانه بشریت،

که به نادرستی بیان شده اند.

“برخی از کارشناسان مصری از بازگویی وتحقیق درمورد از افسانه هاو روایات قومی درمورد

 خدایان مصری مثل HITAT طفره می روند..”. از مورخ احمد آل مکریزی (1364 — 1442 م).

 در پایتخت ” اهرام مصر” ، آل Makrizi اسناد شناخته شده و اطلاعات موجود خود را

ازاهرام را چنین ارایه کرده است :

.
“هرم بعد ها درزمان شاه
Saurid ساخته شده است. خدا خودش به او دانش ” ستارگان ” را آموخت
وبه او در مورد فاجعه ای که بر زمین خواهد آمد، آگاه نمود…
پس ازآن  
Saurid ، به عنوان هرمس یا ادریس شناخته می شود ،  هم آنکسی که هرم را ساخته است …

(با یک نگاه دقیق متوجه می شویم منظورهمان ادریس فضانورد ازپیامبران بنی اسراییل است مترجم)

افرادی هستند که می گویند :  اولین هرمس ، ( خدای Thoth  مصری) ، ادریس است …
اوهمان
Henoch  عبری، پسر یارد ، پسر مهللئیل ، پسر قینان ، پسر انوش ، پسر شیث ، پسر آدم — که باید از او مقدس یاد شود — و این ادریس است…،
 کسی که ستاره شناسی می دانست و بعدها درمورد او مطالبی  فاش خواهدشد. هرم توسط اوساخته شده است و تمام چیزهایی که او در موردش نگران ودلواپس بوده نگهداری وحفاظت کرده است…

چیزهایی که درطول زمانه از دست خواهند رفت و حتی می توانند ناپدید شوند. “

 ( که خیلی چیزها به موزه های بریتانیا ، نیویورک، آمستردام و.. منتقل شد…!مترجم)
 مورخ عربی عبد آل Hakam می نویسد :
“من باور دارم که اهرام را خیلی  پیشتر از فاش شدن اسرارآن ساخته اند؛
در صورتی که پس از آن ساخته می شد ، مردم در مورد آنها مسایل بسیاری می دانستند …


و آن روح مرا در بالاترین نقطهء کشتی قرارمی دهد ، و پشت سر من غرشی رعدآسا

 شنیده  می شود مثل زلزله ای بزرگ …
 شکوه جای گاه خداوند ازاین مکان قابل درک است …

(حزقیال نبی – کتاب عهد عتیق)

 کتاب عهد عتیق تنها متنی که دران توصیف خدا باشد نیست ،
 شگفت انگیز اینست که دراین کتاب ، تجهیزات فنی پرواز  به خوبی بیان شده است!

(وبیشتر یک کتاب ” فضانوردی  “است تا کتابی دینی!مترجم.)

خدا “به عنوان ” الوهیم ” در اولین کتاب موسی (که به نام کتاب عهد عتیق شناخته می شود)
که به معنی  ”چند خدا ” یا “خدایان ” در زبان عبری آمده است . پس آن نه تنها به یک خدا
اشاره کرده بلکه به  بسیاری از خدایان صحه می گذارد! و او تنها نبوده  که ” معبود” ومورد

پرستش قراربگیرد وخدایان مد نظر بوده اند !

“پس پروردگارباپیروان سخن گفت : من در نظر دارم آنچه که Amalek  اسرائیل انجام داده ،
او راه فرار   اسرائیل  را از مصر  را مهیا کرده  است.
در حال  بروید  و
Amalek را ضرب و شتم کنید …! و ممنوعیت برای او همه کس او اعمال کنید
 برای او راه نجاتی نیست ، بکشید زن و مرد ، کودک و نوزاد ، گوساله و گوسفند ، شتر و خر “…. آمین!
(1 سموئیل 15 / 2،3 عهد عتیق)


“سفر به فضا” در طول زمان اجداد ما مورد علاقه بوده  ونه تنها در کتاب مقدس

ازان صحبت شده بلکه در اولین حماسه ی بزرگ بشر یا حماسه گیلگامش ، توصیف چنین

سفری ،  توصیفی موثر و واقعی بوده است  …

(لازم است کتاب گیلگمیش باردیگر واز دیدگاه باستان شناسی فضایی خوانده شود

تا نکات مبهم این سفرهای فضایی روشن گردد.مترجم)
  
 


در Palenque پالنگو ، یکی از شهرهای تمدن مایا در جنگلهای Chiapas (مکزیک)

پروردگار “Pacal” “درسفینه  تاندربرد خود(پرنده تولید کننده رعد وبرق) ظاهر می گردد.

(تشابه خارق العاده آن با سفینه کلمبیا درعکس مشخص شده است…مترجم)


سفینه ، با مقدار زیادی از درخشندگی ظاهر شد، ،سفینه ای  که توسط Matali

هدایت می شد …و آسمان وابرها جدا شدند نوری  روشن ظاهر گردید
و آسمان با سر و صدای آن مملو بود ، صدایی عمیق مثل غرش ابرهای پر توان و قدرتمند….
(Mahabaratha حماسه هند باستان)


 کاتزل کوآتل ( -Kukulkan – Gukumatz) ، یکی دیگر ازپدید آورندگان فرهنگ  و خدای مایا هاست،
آمدن او با ” ماربالدار” و یا نقش آتش اژدها یی غران وآتش فوران کننده از ازکاینات مشخص می شود
(جالب توجه ترین نکته وسیله ایست که دردست راست اوست …!! نوعی اهرم کنترل سرعت !؟

هماهنگ کننده انرزی های  درون وبیرون سفینه ؟! وسیله رفتن به ابعاد جهانهای موازی ؟

عین همین وسیله ومشابه ان درتمامی موزه های داخل وخارج کشور موجود است وبا نقش و

نگاری متفاوت واکثرا با نقش دو مار برروی آن وزیر آن نوشته اند:

شی ء تزیینی … ! مترجم)

این صحنه زایش (طلوع) خورشید را می توان هر ساله در چیچن ایتزا در طول انقلاب تابستانی مشاهده  کرد.
معماری و ساخت هرم Kukulkan به گونه ای است ، سایه خورشید مشابه سر خوردن ماری است که بر روی

سطح شیبدار هرم  نمایش داده می شود!

 


چهره های مختلف خدا درسایر ادیان جهان و  شباهت عجیب آن با برداشت مدرنی که ما

از بیگانه های فضایی داریم!
 

 نمونه هایی از این موجودات روحانی در سراسر جهان در از ژاپن ، مکزیک و Tiki از

 دریاهای جنوب.
“ساکنان جهان’ Nezah بوته و گیاهانی  را می خورند  که نیازی به کاشته شدن ندارند.

 آنها رشد کمی داشتند وبا دو سوراخ در سر به جز سوراخهای بینی…

 آنها می توانند آفتاب قرمزی را در جهان خود ببینند”

از کتاب کابالا علوم اسرار امیز یهودی  {علم ارواح]


 مراسم Beb – Kororoti منشاء بازدید کنندگان  از آسمان را تداعی می کند…
 
 یکی از سرخپوستان Kayapo در جنگل بارانی برزیل دراین مراسم آیینی و

تشابه آنرا با فضانوردان امروز( شباهت زیاد ش با فضانوردان در لباس او واقعا شگفت آور است.)

 

حتی قبیله Dogon در مالی (آفریقا از موجوداتی  goldyکه از آنها بازدید کرده اند،

خبر می دهند و بسیاری از چیزهای مفید برای آنها ا به ارمغان آورده اند…
 بیگانگان از سیستم فلکی شباهنگ(سیروس) آمده بودند وبسیاری چیزها به این قبیله آموختند.


بر اساس دکترین اصلی بودایی ، فرد می تواند در Stupas به بام دنیا ومرتفع ترین نقطه جهان سفرکند

 جایی که خدایان زندگی می کنند. برای این منظور شخص ازابتدا تا به حال باید به انجام “شعائر” اعمال و

 حرکات منسوب مشغول بوده باشد.

apparatus وسیله ای است که به جلو می تواند حرکت کندو قدرت خود را مانند یک پرنده   در زمین ، در آب یا در هوا ، نمایش می دهد…آن به عنوان “vimana شناخته شده ” ، که می تواند درآسمان اوج گیرد : از جایی به جای دیگر ، کشوری به کشوردیگر و یا از جهانی  به جهانی دیگر برود [از vaimanika - sastra]

او به  قصرخدایی مورد علاقه ایندرا را قدم گذاشت و هزاران فروند ازوسایل نقلیه پروازی مخصوص خدایان رادید ،
برخی از آنها متوقف شده بودند ،  وبرخی دیگرحرکت می کردند. “
“او 3 شهررا درافلاک سماوی ا دید ،
او با اشعه  آتشین خود تونلی ازمیان آنها  ساخت …
Arjuna که به آخرین شهر آسمانی ایندرا  رسید ، شهربرایش  جذاب بود… Arjuna دید
هزاران وسایل نقلیه آسمانی درپروازند….  همه قدرت پرواز ورفتن به هرجایی را دارند…

آنچه از ستاره به عنوان طرحی مانند لامپ از زمین دیده می شوددرواقع

 به علت فاصله طولانی اش از زمین  ، در واقع شکل عظیمی دارد. “
 
از دستگاه های پرواز (Vimanas) ، شهرهای عظیم در فضا و سربازان با سلاح های وحشتناک
قدرت های غیر قابل تصور ، به عنوان حقایقی آشکار در کتاب باستانی هند مهابهاراتا و رامایانا نقل شده است .
 

“خورشید انگارهمچو نقطه عطفی دریک دایره درحال چرخش به نظر میرسید…

همه  با  سلاحی مخوف سوخته شده بود… ، زمین از گرما تفتیده شده بود…. فیلها سوخته بودند…

 باد مهیب و سهمگین آتش باعٍث تخریب درختان شده بود… اسب و ارابه با هم سوخته بودند ،

 هزاران نفر نیز به دلیل  نگریستن به  آتش هولناک ، هلاک شدند….
… و سپس سکون عمیقی بر زمین چیره شد… این نمایشی ترسناک بود.
اجساد افتاده شده برروی زمین  ازشدت گرما ی وحشتناک  مثله می شدند بطوری که دیگر نمی شد

تشخیص داد که اینها زمانی مردمی عادی بوده اند…

 

 

 

 

 

 

  قبلا هرگز ما چنین اسلحه مرگباری را ندیده بودیم ودرمورد ان چیزی نشنیده بودیم …

این سلاح مثل آذرخشی مشتعل وشعله ور است..پیام آوری از دنیای مرگ ونیستی مغلوب کننده

Vrischniو  ,Andhakaوتبدیل کننده آنان به خاکسترشان
اجساد مرده قابل تشخیص نبودند…مو وناخنهایشان جدا شده بودند،

دیگهای غذا بدون هیچ دلیلی شکسته شده بودند…پرندگان نجات یافته رنگشان سفید شده بود…مواد غذایی

در مدت کوتاهی تبدیل به سمی مهلک شده بود… 

آذرخش همه چیز را با خاک یکسان کرد …این سلاح های خطا ناپذیر موجب کشته شدن کودکانی خواهد شد که متولد

نشده اند….همانطوری که بچه ها یی که متولد شده بودند را نابود کرد…”"
(حماسه ی مهابهاراتا هند)

(آیا این نوشته یک پیشگویی هولناک ازکابوس بشریت است !؟

آیا این اتفاق وحشتناک قبلا نیزدر تمدنهای کهن اتفاق افتاده است همان چیزی که درهیروشیما وناکازاکی اتفاق افتاد؟

ویا چیزی مهیب تروهولناک تر درانتظارمان است ….!!؟ آیا به قول هگل تاریخ کشتارگاه انسانهاست ؟! مترجم)

“تحت فرمان شیوا ، ” مایا ” شهری از فولادساخت به عنوان یک وسیله نقلیه فضایی بزرگ ، به نام Saubha “
[Bhagavata - Purana]

“ما چیزی را دیدم در آسمان که شباهت ابر سرخ داشت ،
مثل شعله های آتش … وحشتناکتر  از آتش سوزان.

همچون هیولا ، Vimana ی سیاه  ظاهر شد، درحالی که به روشنی تیراندازی می کرد…
 صدایی که ازآن برمی خاست  مانند  صدای ضربه زدن به هزار بشکه در یک زمان بود…!.
 نزدیک شدن
Vimana به زمین با سرعت غیر قابل مقایسه با هزاران گلوله  بود…
، پس با انفجاری بزرگ و صدها چرخ های آتشین  فرود آمد.
و واقعه ای  وحشتناک  به پایان ر سید”

(مهابهاراتا ، کتاب Karnaparvan)

Bhima با Vimanaی  خود پروازکرد ….پرتو هیولاوارسفینه
 تابش خیره کننده خورشیدرا داشت  ، و صدای آن مانند رعد وطوفان بود! “
(حماسه مهابهاراتا هند)

 

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است:

آیا توصیفات  باستانی  درکتیبه های برجای مانده و آیین های اقوام و ملل سراسرجهان منعکس کننده وحاکی از تماس ما با  نژاد بسیار پیشرفته فضایی  درزمانهای بسیار کهن  است. ؟

 

 

همانطوری که اقوام بدوی و ابتدایی بادیه نشین از دیدن هواپیما دچار شگفتی می شدند آیا مانیز

درمقابله با سفاین فضایی  به همان سرنوشت دچاریم !؟ آیا این تقابلی بین تمدنهای اولیه (ما)

وتمدنهای بسیار پیشرفته (فضایی ها) نخواهد بود؟|
امتیاز مطلب : 40
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
موضوعات مرتبط: عجایب شگفت انگیز , ,
برچسب‌ها: اسرار زمین , باند فرود 3000 ساله , فضانوردان ماقبل تاریخ ,
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

/weblog/file/img/m.jpg
ata در تاریخ : 1394/2/12/aliens - - گفته است :
با سلام میشه لطفا اطلاعاتی در مورد نویسنده و مترجم این متن مانند بقیه آثار آنها در اختیار من بگذارید؟ با سپاس فراوان


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
آخرین مطالب

/